E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov v meste Krupina

Inteligentné priechody

Mesto Krupina vďaka dotácií z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označilo päť existujúcich priechodov pre chodcov v centre mesta Krupina. Na piatich existujúcich priechodoch pre chodcov sa vybudovali Inteligentné priechody pre chodcov s použitím káblových LED gombíkov v režime blikania pri detekcii chodca.

Výhody Inteligentných priechodov spočívajú predovšetkým v efektivite tohto systému, pretože sa LED gombíky umiestnené vo vozovke rozblikajú len v prípade prítomnosti chodca pri priechode pre chodcov. Vodič je upozornený na to, že sa na priechode alebo v jeho blízkosti nachádza chodec. Aplikácia Inteligentných priechodov pre chodcov s použitím káblových LED gombíkov v režime blikania pri detekcii chodca prispieva k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

Veríme, že vybudovaním uvedených technických zariadení sa prispeje k zníženiu rizika vzniku dopravných nehôd a k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Vďaka realizácií projektu je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky - chodcov, cyklistov.

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Priložené fotografie

HORE