E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 Mapa stránok | Úradná tabuľa | 

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

HORE