E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Informačné centrum

Informačné centrum Informačné centrum

Adresa:Svätotrojičné nám. 5,
963 01 KRUPINA
mobil: 0918 869 100
e-mail: ic@krupina.sk

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok 9.00 - 16.00 hod.
Súčasný priestor Informačného centra je z hľadiska dostupnosti domácim a zahraničným návštevníkom ako aj obyvateľom mesta Krupina vyhovujúci, je návštevníkom na očiach a môžu tu získať potrebné informácie, propagačné materiály, a môžu sa dozvedieť, čo sa tu v meste a v Honte dá navštíviť a vidieť a zároveň upriamiť ich pozornosť na takéto miesta.

Informačné centrum Mesta Krupina poskytuje predovšetkým informácie turistického charakteru, týkajúce sa historických a prírodných pamiatok nachádzajúcich sa v meste a v najbližšom okolí, informácie o možnostiach ubytovania a stravovania, ponúka množstvo propagačných materiálov, máp, pohľadníc mesta Krupina a okolia. Poskytuje možnosť využitia bezplatného internetu.

Okrem týchto služieb je možné si zakúpiť suveníry so šúpolia, dreva, keramiky, tkané, čipkované výrobky, maľované obrazy a iné, typické pre náš región, zhotovené domácimi remeselníkmi z Krupiny a regiónu Hont. Vítaná je spolupráca so všetkými šikovnými domácimi remeselníkmi, aby sme náš región mohli reprezentovať a návštevník si mohol od nás odniesť na pamiatku pekný suvenír, typický pre náš región. Prezentácia obcí regiónu Hont prostredníctvom propagačných materiálov tiež spestrí a doplní ponuku centra pre návštevníkov.

Kancelária prvého kontaktu poskytuje informácie predovšetkým obyvateľom mesta Krupina o činnosti mestského úradu a jednotlivých oddeleniach úradu. Sú tu k dispozícii všetky dôležité tlačivá, ktoré mestský úrad vydáva.

Informačné centrum sprostredkúva aj predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované mestom Krupina.

Každý domáci a zahraničný návštevník je v našom centre srdečne vítaný, tak ako aj prezentácia výrobkov a spolupráca s domácimi remeselníkmi celého regiónu Hont.


 

Informačné centrum
Turistické informácie o meste Krupina a regióne Hont

  • prírodné zaujímavosti
  • kultúrne pamiatky
  • ubytovanie, stravovanie
  • cestovné spojenie
  • propagačné a informačné materiály
  • mapy
  • suveníry


Ponuka informačných a propagačných materiálov

HORE