E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Poslanci mestského zastupiteľstva

Mgr. Anna BORBULIAKOVÁ
Majerský rad 60, 963 01 KRUPINA
mobil: 0907 829 851
e-mail: annab1258@gmail.com
politická strana: SMER - sociálna demokracia
Ing. Jaroslav BELLÁK
Malinovského 5, 963 01 KRUPINA
mobil: 0911 518 212
e-mail: obchod.bellak@nikara.sk
politická strana: NOVA
Marián DADO
I. Krasku 70, 963 01 KRUPINA
mobil: 0911 540 477
e-mail: m.dado@davos-tl.sk
politická strana: Nezávislý kandidát
Mgr. Ján HAMBACHER
29. augusta 19, 963 01 KRUPINA
mobil: 0905 665 601
e-mail:
politická strana: Strana moderného Slovenska
doc. Ing. Jozef KRILEK, PhD.
Malinovského 20, 963 01 KRUPINA
mobil: 0907 603 360
e-mail: jkrilek@gmail.com
politická strana: Strana TIP
Mgr. Leonard LENDVORSKÝ
Šibeničná 1, 963 01 KRUPINA
mobil: 0905 461 086
e-mail: lendvorsky@gmail.com
politická strana: SDKÚ - DS
Ing. Albert MACKO
Nad Kotlom 49, 963 01 KRUPINA
mobil: 0918 335 773
e-mail: macko.albert@gmail.com
politická strana: Nezávislý kandidát
Ing. Ján MACKO
Husársky most 2189, 963 01 KRUPINA
mobil: 0905 427 545
e-mail: jmacko@way.sk
politická strana: Nezávislý kandidát
Ing. Stanislava PAVLENDOVÁ
Nad Kotlom 635/26, 963 01 KRUPINA
mobil: 0903 254 491
e-mail: optim.ka@gmail.com
politická strana: SDKÚ - DS
Mgr. Martin SELECKÝ
Nová 51, 963 01 KRUPINA
mobil: 0904 516 407
e-mail: seleckym@atlas.sk
politická strana: Nezávislý kandidát
Mgr. Anna SUROVCOVÁ
Kalinčiakova 2, 963 01 KRUPINA
mobil: 0903 969 345
e-mail: aninasur@gmail.com
politická strana: Kresťanskodemokratické hnutie

Ulice volebného obvodu:
29. augusta, Barnove sady, Bebrava, Bebravská, Bernolákova, Biely Kameň, Bočkayho nám., Briač, Červená Hora, Čierne Blato, Čsl. armády, Dionýza Štúra, Dráhy, E. M. Šoltésovej, Ficberg, Fraňa Kráľa, Gliarska, Gubáň, Hajdúsky rad, Havran, Holý Vrch, Horná, Hozník, Husársky most, Hviezdoslavova, I. Krasku, J. Bottu, J. C. Hronského, J. G.Tajovského, J. Mikulku, J. Špitzera, Jesenského, Jilemnického, Kalinčiakova, Kamenný kríž, Kmeťova, Kňazova dolina, Koháryho rad, Kopanice, Krupinica, Kukučka, Kuzmányho, Líška, M. R. Štefánika, Majerský rad, Malinovského, Mlynská, Molkňa, Nad Kotlom, Nad mestom, Nám. SNP, Nová, Nová Hora, Obchodná, Odrobinovo Pole, Okrúhla Hora, Osloboditeľov, Palánkova, Partizánska, Peter, Pijavice, Plavárenská, Poloma, Pribinova, Priemyselná, Prostredná, Rudolfa Geschwinda, Saská, Sencovka, Sládkovičova, Slnečná, Stará Hora, Starohorská cesta, Starý Háj, Svätotrojičné nám., Šibeničná, Široké lúky, Školská, Štramploch, Šváb, Tanistravár, Tehelná, Tepličky, Tvoľ, Vajsov, Vinohradnícka, Vĺčok, Za Baštou, Záhradná, Zvolenská cesta, Železničná, Žobrák.

HORE