E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Pozvánka na Milý malý trh - Obec Súdovce - 29.9.2019  
Pozvánka na futbalové zápasy  
Pozvánka na "Odbojársku vatru na Švábe"  
Oznam o uzávierke časti miestnej komunikácie na Svätotrojičnom námestí  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina  
Pozvánka na výstavu - 100 rokov slovenského ochotníckeho divadla v Krupine  
Výzva na podporu reštaurovania kríža  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  

Spravodajstvo

Mestská knižnica Krupina v roku 2018 získala dotáciu 2500 € z Fondu na podporu umenia na projekt „Postoj chvíľa si krásna, ešte krajšia s knihou v rukách...“

Vďaka finančnej podpore BBSK bolo možné uskutočniť denný futbalový tábor Mestského futbalového klubu Strojár Krupina

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2019

HORE