E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

VÚB, a.s. pobočka Krupina ZATVORENÁ do 31.1.2021  
Harmonogram celoplošného testovania v meste Krupina  
Informácia - možnosť testovania antigénovými testami v Šahách  
Oznam o obmedzenej prevádzke Zberného dvora v Krupine  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
Oznam o zmene úradných hodín - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina  
AKTUÁLNA INFORMÁCIA - testovanie v Krupine na Svätotrojičnom námestí  
Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2021  
Sprísnenie opatrení v neurologickej ambulancii - MUDr. Stejskalová, Krupina  
Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  
Novoročný príhovor primátora mesta Krupina  
Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o. Krupina  
NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE - od 04.01.2021  
Nové online služby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021  
Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2020-2021  
Vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021  
Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s hromadnou bytovou výstavbou  
OZNAM o opätovnom organizovaní prípravy na získanie poľovného lístka  
Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s individuálnou výstavbou rodinných domov  
Oznam o úplnej uzávierke mosta Majerský rad - Malinovského  
0-eurová bankovka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI  
Pamätný list, FDC obálka a známka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI  
Pamätná strieborná eurominca s motívom Andreja Sládkoviča a Maríny - V PREDAJI  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  

Spravodajstvo

Kalendáre mesta Krupina na rok 2021

 03.12. 2020 257 x

Mesto Krupina vydalo nové kalendáre na rok 2021

V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 869€

Geschwindova záhrada ruží

 29.09. 2020 351 x

V areáli krupinského múzea sa nachádza záhrada, ktorá je venovaná pamiatke ďalšej významnej osobnosti Mesta Krupina

HORE