E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

MIMORIADNA ZMENA cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 02.04.2020  
Otvorenie Zberného dvora a podmienky jeho prevádzky  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
DÔLEŽITÉ OZNAMY MESTA KRUPINA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ  
Oznam o preberaní daňových priznaní za rok 2019  
Mesto Krupina začína s jarným upratovaním  
Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina  
Pravidelný cyklický odpočet vodomerov  
Oznam o jarnom zametaní komunikácií po zimnej údržbe  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o.  
Vyjadrenie spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. k údajnému zásahu záchrannej služby  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o.  
Oznam o dočasnom uzavretí budovy Klubu dôchodcov  
Oslavy 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča ZRUŠENÉ  
Zákaznícke centrá Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. ZATVORENÉ  
Oznam o dočasnom uzavretí budovy kina Kultúra pre verejnosť  
Informácia pre občanov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19  
BEH OSLOBODENIA MESTA KRUPINA ZRUŠENÝ  
Oznámenie o zápise do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021  

Spravodajstvo

Dňa 3. marca v deň 75. výročia oslobodenia mesta Krupina, sa uskutočnil spomienkový a pietny akt spojený s odhaleným novej pamätnej tabule rumunskej armáde na budove MsÚ.

KRUPINA ZRODILA SLÁDKOVIČA...

 28.02. 2020 192 x

Na Slovensku si takmer všetci, ktorí chodili do školy spájajú poéziu s niekoľkými menami, najčastejšie je to meno Andrej Sládkovič.

Bezpečnejšie v meste Krupina

 16.01. 2020 150 x

Poriadok v meste a hlavne bezpečnosť obyvateľov mesta Krupina je jednou z priorít o ktorej zabezpečenie sa predstavitelia mesta intenzívne usilujú.

HORE