E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznamy

ZverejnenéOznam
15.01.2021Oznam o obmedzenej prevádzke Zberného dvora v Krupine
11.01.2021OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína
08.01.2021Oznam o zmene úradných hodín - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina
08.01.2021AKTUÁLNA INFORMÁCIA - testovanie v Krupine na Svätotrojičnom námestí
08.01.2021Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2021
07.01.2021Sprísnenie opatrení v neurologickej ambulancii - MUDr. Stejskalová, Krupina
07.01.2021Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
04.01.2021Novoročný príhovor primátora mesta Krupina
04.01.2021Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o. Krupina
04.01.2021NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE - od 04.01.2021
22.12.2020Nové online služby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.
02.12.2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
24.11.2020Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2020-2021
23.11.2020Vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021
23.11.2020Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s hromadnou bytovou výstavbou
18.11.2020OZNAM o opätovnom organizovaní prípravy na získanie poľovného lístka
18.11.2020Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s individuálnou výstavbou rodinných domov
29.10.2020Oznam o úplnej uzávierke mosta Majerský rad - Malinovského
13.10.20200-eurová bankovka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI
13.10.2020Pamätný list, FDC obálka a známka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI
13.10.2020Pamätná strieborná eurominca s motívom Andreja Sládkoviča a Maríny - V PREDAJI
29.04.2020Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla
12.04.2020Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode
12.04.2020Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení
30.03.2020Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina
HORE