E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 Mapa stránok | Úradná tabuľa | 

Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2018

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
23.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie77/2018/OODObec Horné Semerovce00306991
20.4.2018Kúpna zmluva76/2018/SOMMÚčastníci uvedení v zmluve
12.4.2018Čiastková zmluva o dielo75/2018/OVZPDoprastav Asfalt, a.s.46120602
11.4.2018Zmluva o zriadení vecného bremena74/2018/OSMMSTEFE THS s.r.o.36045403
11.4.2018Nájomná zmluva73/2018/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
11.4.2018Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie72/2018/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
10.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie68/2018/OODObec Očová00320153
10.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie70/2018/OODObec Dolný Badín00648451
10.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie69/2018/OODObec Sebechleby00320226
10.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie67/2018/OODMesto Dudince00319902
10.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie66/2018/OODObec Pliešovce00320170
10.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie71/2018/OODObec Ostrá Lúka00320161
09.4.2018Zmluva o sponzorskom poskytnutí vecného daru65/2018/EODDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb00648523
09.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie64/2018/EODCyklistický klub Krupina35655488
06.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie63/2018/OODObec Podzámčok00648400
06.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie62/2018/OODMesto Šahy00307513
05.4.2018Licenčná zmluva58/2018/ODKPavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s.r.o.48322598
05.4.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb61/2018/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
05.4.2018Kúpna zmluva602018/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
05.4.2018Kúpna zmluva59/2018/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
04.4.2018Zmluva o spolupráci57/2018/EODČlovečina, občianske združenie36090247
04.4.2018Zmluva o dielo56/2018/EODNew Folk Studio s.r.o.51106094
29.3.2018Zmluva o poskytnutí finančného príspevku55/2018/OODMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR00681156
28.3.2018Zmluva o dielo54/2018/OVZPMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
27.3.2018Nájomná zmluva53/2018/OSMMFarma Žibritov s.r.o.46213554
23.3.2018Zmluva o dielo52/2018/OVZPĽubomír Dado34788905
23.3.2018Zmluva o dielo51/2018/OVZPĽubomír Dado34788905
21.3.2018Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu50/2018/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
21.3.2018Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve49/2018/OSMMMária Parillová
21.3.2018Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve48/2018/OSMMAlica Filusová
15.3.2018Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku47/2018/EODMestské lesy, s.r.o. Krupina31616798
14.3.2018Mandátna zmluva46/2018/ODPMCNS EuroGrants, s.r.o.45421153
14.3.2018Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku45/2018/ODPMMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR00156621
14.3.2018Zmluva o dielo44/2018/ODPMĽubomír Dado34788905
13.3.2018Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov43/2018/ODKStredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici35984953
13.3.2018Zmluva o reklame42/2018/EODCOOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo00169021
12.3.2018Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom41/2018/OVZPRobus s.r.o.36036081
06.3.2018Nájomná zmluva40/2018/OSMMPoľnoprodukt Krzysztof Florek10918094
02.3.2018Zmluva o poskytovaní verejných služieb39/2018/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
02.3.2018Zmluva o nájme nebytových priestorov38/2018/OSMMNeuroMed JS s.r.o.36648621
28.2.2018Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo37/2018/COMarcela Oremová44139594
23.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie35/2018/OODObec Sása00320218
23.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie36/2018/OODObec Uňatín00648949
22.2.2018Zmluva o dielo34/2018/ODKMgr. Laura Ridegová
22.2.2018Nájomná zmluva33/2018/OSMMSVETLO Krupina, n.o.50772155
21.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie32/2018/OODObec Bzovík00319767
19.2.2018Darovacia zmluva31/2018/ODKMarta Lehotská
19.2.2018Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorázovej náhrade30/2018/OSMMStredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.36442151
15.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie27/2018/OODObec Cerovo00319775
15.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie26/2018/OODObec Zemiansky Vrbovok00648825
15.2.2018Zmluva o dielo29/2018/ODPMMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
15.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie28/25018/OODObec Horný Badín00647632
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie23/2018/OODObec Čekovce00319791
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie25/2018/OODObec Čabradský Vrbovok00319783
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie24/2018/OODObec Dolné Mladonice00648141
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie22/2018/OODObec Devičie00649384
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie21/2018/OODObec Jalšovík00647501
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie19/2018/OODObec Devičie00649384
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie18/2018/OODObec Kráľovce-Krnišov00320030
12.2.2018Zmluva o poskytnutí dotácie20/2018/OODObec Horné Mladonice00649236
09.2.2018Nájomná zmluva17/2018/OSMMNábytok Mudrák s.r.o.46529276
06.2.2018Dohoda o urovnaní16/2018/OSMMJozef Vyletel34789367
05.2.2018Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve15/2018/OSMMRóbert Jurových - NIKARA30450365
05.2.2018Dodatok č. 31 k Nájomnej zmluve14/2018/OSMMMestské lesy, s.r.o. Krupina31616798
02.2.2018Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku13/2018/ODPMMinisterstvo ŽP SR42181810
01.2.2018Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve12/2018/OSMMMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
01.2.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb11/2018/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
01.2.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb10/2018/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
31.1.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb9/2018/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
31.1.2018Dodatok č. 29 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov7/2018/OSMMMestský bytový podnik, s.r.o.36054381
31.1.2018Nájomná zmluva8/2018/OSMMMilan Petrík
30.1.2018Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov6/2018/ODKLesy Slovenskej republiky, š.p.36038351
30.1.2018Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou5/2018/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
23.1.2018Kúpna zmluva4/2018/OSMMMgr. Ingrid Kohútová
18.1.2018Kúpna zmluva3/2018/OSMMJán Macko, Mgr. Lucia Macková
16.1.2018Zmluva o poskytnutí dotácie2/2018/OODObec Babiná00319732
09.1.2018Zámenná zmluva1/2018/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
HORE