E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Ing. Jaroslav Bellák
 3. MUDr. Marián Korčok
 4. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 5. Ing. Eva Lukáčová
 6. Ing. Jozef Lutter
 7. Ing. Albert Macko
 8. Ing. Peter Mitter
 9. Mgr. Martin Selecký
 10. Mgr. Michal Strelec
 11. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Ľubica Machovičová
 2. Ing. Mgr. Viktor Fertšek
 3. Ing. Tibor Tuhársky
 4. Ing. Štefan Schnitzer
 5. Marián Dado
 6. Ing. Stanislava Pavlendová

Zapisovateľka komisie:Ing. Marta Murínová
tel.:+421905511025
e-mail: ekonom@krupina.skKOMISIA PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK


Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. MUDr. Marián Korčok
 3. Ing. Jozef Lutter
 4. Ing. Peter Mitter
 5. Mgr. Martin Selecký
 6. Mgr. Michal Strelec
 7. Mgr. Marián Hecl - garant
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Jozef Capuliak, PhD.
 2. Mgr. Oľga Búryová
 3. Peter Sedmák

Zapisovateľka komisie:Gabriela Očovská
tel.:+421907655600
e-mail: gabriela.ocovska@krupina.skKOMISIA „ČLOVEK-ČLOVEKU“ ZPOZ

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 2. Mgr. Anna Borbuliaková
 3. Mgr. Michal Strelec
 4. Mgr. Marián Hecl
 5. Ing. Eva Lukáčová

Členovia - neposlanci:

 1. Mgr. Tatiana Spurná

Zapisovateľka komisie: Mária Víbošťoková
tel.:+421905965834
e-mail: sekretariat@krupina.skKOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 3. MUDr. Marián Korčok
 4. Mgr. Marián Hecl
 5. Ing. Peter Mitter
 6. Ing. Jozef Lutter
 7. Mgr. Anna Surovcová
  Zapisovateľka komisie: JUDr. Ela Kocková
  tel.:+421915844528
  e-mail: pravnik@krupina.sk  KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY

  Členovia - poslanci:
  1. Mgr. Anna Borbuliaková
  2. MUDr. Marián Korčok
  3. Ing. Eva Lukáčová
  4. Mgr. Anna Surovcová
  Členovia - neposlanci:
  1. Mgr. Lenka Hudecová
  2. PaedDr. Erika Bartošová
  3. Dáša Oláhová
  4. Jana Škriniarová

  Zapisovateľka komisie: Mgr. Denisa Tomašovičová
  tel.: +421918370442
  e-mail: tsp@krupina.sk

  HORE