E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Marián Dado
 3. Mgr. Ján Hambacher
 4. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 5. Mgr. Leonard Lendvorský
 6. Ing. Jaroslav Bellák - predseda komisie
 7. Ing. Albert Macko
 8. Ing. Ján Macko
 9. Ing. Stanislava Pavlendová
 10. Mgr. Martin Selecký
 11. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Valter Repka
 2. Ing. Ján Ungvarský
 3. Ing. Marta Macková
 4. Stanislav Dado
 5. Zdenko Lalka

Zapisovateľka komisie:Ing. Marta Murínová
tel.:+421905511025
e-mail: ekonom@krupina.skKOMISIA PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU A ŠPORT


Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Mgr. Ján Hambacher
 3. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 4. Mgr. Leonard Lendvorský
 5. Ing. Albert Macko
 6. Mgr. Martin Selecký - predseda komisie
Členovia - neposlanci:
 1. Peter Sedmák
 2. Mgr. Michal Strelec
 3. Veronika Zeljenková
 4. Mgr. Oľga Búryová
 5. Ing. Jozef Capuliak, PhD.

Zapisovateľka komisie:Mgr. Zdenka Sýkorová
tel.:+421918869100
e-mail: ic@krupina.skKOMISIA „ČLOVEK-ČLOVEKU“ ZPOZ

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 2. Mgr. Anna Borbuliaková
 3. Mgr. Leonard Lendvorský
 4. Mgr. Ján Hambacher

Členovia - neposlanci:

 1. Mária Víbošťoková, tajomníčka komisie
 2. Ing. Eva Lukáčová
 3. Helena Kohútová, matrikárka
 4. Mgr. Tatiana Spurná
 5. Adrián Špánik
 6. Gabriela Očovská
 7. Barbora Kováčová
 8. Agata Dovičinová
Zapisovateľka komisie: Mária Víbošťoková
tel.:+421905965834
e-mail: sekretariat@krupina.skKOMISIA NA PREŠETRENIE SŤAŽNOSTI PROTI ČINNOSTI POSLANCA MSZ, PRIMÁTORA MESTA A HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Členovia - poslanci:
  1. Mgr. Anna Borbuliaková
  2. Marián Dado
  3. Mgr. Ján Hambacher
  4. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
  5. Mgr. Leonard Lendvorský
  6. Ing. Jaroslav Bellák
  7. Ing. Albert Macko
  8. Ing. Ján Macko
  9. Ing. Stanislava Pavlendová - predsedníčka komisie
  10. Mgr. Martin Selecký
  11. Mgr. Anna Surovcová

  Zapisovateľka komisie:JUDr. Ela Kocková

  KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

  Členovia - poslanci:
  1. Mgr. Anna Borbuliaková
  2. Mgr. Ján Hambacher
  3. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
  4. Ing. Jaroslav Bellák
  5. Ing. Stanislava Pavlendová
  6. Mgr. Anna Surovcová
   Zapisovateľka komisie: Mária Víbošťoková
   tel.:+421905965834
   e-mail: sekretariat@krupina.sk

   Termíny zasadnutí komisie - II. polrok 2016:   KOMISIA SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ A BYTOVEJ POLITIKY

   Členovia - poslanci:
   1. Mgr. Anna Borbuliaková
   2. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
   3. Ing. Jaroslav Bellák
   4. Ing. Stanislava Pavlendová
   5. Mgr. Martin Selecký
   6. Mgr. Anna Surovcová - predsedníčka komisie
   Členovia - neposlanci:
   1. Oľga Belláková
   2. Mgr. Andrea Ďurajková
   3. Ing. Dajana Belláková
   4. Jana Hašková
   5. Mgr. Mariana Baťová
   6. Daša Oláhová

   Zapisovateľka komisie: Bc. Miroslava Pálková
   tel.: +421918849339
   e-mail: miroslava.palkova@krupina.sk

   HORE