Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov v meste Krupina

Inteligentné priechody

Mesto Krupina vďaka dotácií z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označilo päť existujúcich priechodov pre chodcov v centre mesta Krupina. Na piatich existujúcich priechodoch pre chodcov sa vybudovali Inteligentné priechody pre chodcov s použitím káblových LED gombíkov v režime blikania pri detekcii chodca.

Výhody Inteligentných priechodov spočívajú predovšetkým v efektivite tohto systému, pretože sa LED gombíky umiestnené vo vozovke rozblikajú len v prípade prítomnosti chodca pri priechode pre chodcov. Vodič je upozornený na to, že sa na priechode alebo v jeho blízkosti nachádza chodec. Aplikácia Inteligentných priechodov pre chodcov s použitím káblových LED gombíkov v režime blikania pri detekcii chodca prispieva k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

Veríme, že vybudovaním uvedených technických zariadení sa prispeje k zníženiu rizika vzniku dopravných nehôd a k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Vďaka realizácií projektu je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky - chodcov, cyklistov.

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Priložené fotografie
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.