E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

HORE