E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Ukončené verejné obstarávania


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 07. 2018  Výzva na predkladanie ponúk - Viacúčelové ihrisko v meste Krupina533 kB [pdf]
06. 03. 2014  Výmena okien sobášnej sály v MsÚ Krupina158 kB [pdf]
25. 02. 2014  Rekonštrukcia obchodnej prevádzky na Svätotrojičnom nám. v Krupine35 kB [pdf]
24. 02. 2014  Výmena a renovácia okien a dverí meštianskeho domu v meste Krupina50 kB [pdf]
24. 02. 2014  Zvuková aparatúra42 kB [pdf]
20. 02. 2014  Údržba verejnej zelene v meste Krupina52 kB [pdf]
20. 02. 2014  Čiastočná výmena rozvodov kúrenia v budove domu služieb v Krupine25 kB [pdf]
19. 02. 2014  Výmena preskleného výkladu predajne na Svätotrojičnom nám. 9 v Krupine25 kB [pdf]
12. 02. 2014  Výmena a rekonštrukcia izolačných vrstiev a klampiarskych prvkov strešného plášťa bytového domu na Majerskom rade50 kB [pdf]
12. 02. 2014  Výmena okien hospodárskej budovy v areáli Materskej školy na ul. I. Krasku v Krupine22 kB [pdf]
03. 02. 2014  Servis služobných osobných motorových vozidiel49 kB [pdf]
27. 01. 2014  Vyhotovenie geometrických plánov35 kB [pdf]
27. 12. 2013  Vypracovanie architektonického návrhu (priestorová štúdia) športovej haly pri ZŠ E.M. Šoltésovej v Krupine53 kB [pdf]
12. 12. 2013  Informácia o zadávaní zákazky - Prevádzkovanie zberného dvora pre mesto Krupina22 kB [pdf]
18. 11. 2013  Vypracovanie projektovej dokumentácie, cenovej ponuky a realizácia ústredného vykurovania v objekte Základnej umeleckej školy v Krupine50 kB [pdf]
24. 10. 2013  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných úprav športového areálu základnej školy J. C. Hronského a E. M. Šoltésovej v Krupine53 kB [pdf]
17. 10. 2013  Zabezpečenie výkonu zimnej údržby – zóna 3, 4, 5, 664 kB [pdf]

HORE