E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Kontakty Mestského úradu

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

IČO:  00320056
DIČ:  2021152540

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Krupina
IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412
SWIFT:  SUBASKBX


PRIMÁTOR MESTA

Ing. Radoslav Vazan- primátor mesta
0907 886 866
primator@krupina.sk

Slavka Debnáriková- sekretariát primátora
045 55 503 11, 0918 970 585
krupina@krupina.sk, podatelna@krupina.sk

Ing. Tatiana Škvarková- asistentka primátora
045 55 503 11, 0917 989 858
tatiana.skvarkova@krupina.sk


Mária Víbošťoková- sekretariát
045 55 503 25, 0905 965 834
sekretariat@krupina.sk


HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA


045 55 503 88
@krupina.sk


PRÁVNIK MESTSKÉHO ÚRADU

JUDr. Ela Kocková- právnik
045 55 503 26, 0915 844 528
ela.kockova@krupina.sk


ODDELENIE PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRSTVA

Ing. Dajana Belláková- projektový manažér
045 55 503 27, 0907 170 350
dajana.bellakova@krupina.sk

Mgr. Katarína Jankovičová- odborný referent
045 55 503 30, 0911 945 549
katarina.jankovicova@krupina.sk


ODDELENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mgr. Ivana Belková- odborný referent
045 55 503 82
socialne@krupina.sk

Peter Sedmák- odborný referent
045 55 503 84, 0918 370 442
peter.sedmak@krupina.sk

Mgr. Vladimír Jonáš- terénny sociálny pracovník
045 55 503 84
tsp@krupina.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ing. Marta Murínová- vedúca oddelenia
045 55 503 15, 0905 511 025    
marta.murinova@krupina.sk

Ing. Katarína Slúková- rozpočet
045 55 503 15
katarina.slukova@krupina.sk

Anna Sliacka- všeobecná učtáreň
045 55 503 12, 0905 978 807
anna.sliacka@krupina.sk

Magdaléna Lazariková- všeobecná učtáreň
045 55 503 16, 0918 869 101
magdalena.lazarikova@krupina.sk

Ing. Stanislava Alakšová- mzdová učtáreň
045 55 503 28, 0918 869 103
stanislava.alaksova@krupina.sk

Monika Plevová- daň z nehnuteľnosti - FO
045 55 503 14, 0915 805 135
monika.plevova@krupina.sk

Mgr. Zuzana Kohútová- daň z nehnuteľnosti - PO, komunálny odpad - PO
045 55 503 87, 0918 869 099
zuzana.kohutova@krupina.sk

Anna Kasarová- komunálny odpad - FO
045 55 503 89, 0918 869 102
anna.kasarova@krupina.sk

Dana Slaninová- pokladňa
045 55 503 85, 0905 818 922
dana.slaninova@krupina.sk

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE A ODDELENIE ŠKOLSTVA

Ing. Adriana Žabková- vedúca oddelenia
045 55 503 22, 0915 831 878
adriana.zabkova@krupina.sk

Marta Ľuptáková- evidencia obyvateľstva
045 55 503 23, 0908 049 641
marta.luptakova@krupina.sk

Milada Maliniaková- matrika
045 55 503 23, 0903 728 270
matrika@krupina.sk

Gabriela Očovská- správa registratúry
0907 655 600
gabriela.ocovska@krupina.sk

Pavol Mokoš- vodič, údržbár
0918 370 443

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU MESTA

Ing. Žaneta Maliniaková- vedúca oddelenia
045 55 503 17, 0907 100 275
zaneta.maliniakova@krupina.sk

Agata Dovičinová- odborný referent
045 55 503 13, 0918 370 445    
agata.dovicinova@krupina.sk

Lucia Sláviková- odborný referent
045 55 503 13
lucia.slavikova@krupina.sk

Bc. Ivan Sedmák- odborný referent
045 55 503 31, 0907 281 083
ivan.sedmak@krupina.sk

ODDELENIE VÝSTAVBY, ŽP A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Ing. Jaroslava Uramová- vedúca oddelenia
045 55 503 29, 0917 149 878
vystavba@krupina.sk, jaroslava.uramova@krupina.sk

Angela Antalová- odborný referent
045 55 503 19, 0918 370 446
angela.antalova@krupina.sk

Zdenko Lalka- odborný referent
045 55 503 33, 0949 137 230
zdenko.lalka@krupina.sk

Ing. Martin Križan- odborný referent
045 55 503 43, 0910 513 754
martin.krizan@krupina.sk

Ing. Norbert Kemp- odborný referent
045 55 503 33, 0908 929 104
norbert.kemp@krupina.sk

ODDELENIE KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU

Ján Alakša- vedúci oddelenia
0905 536 852
jan.alaksa@krupina.sk

Mgr. Zdenka Sýkorová- odborný referent
045 55 503 86, 0918 869 100
zdenka.sykorova@krupina.sk

PhDr. Miroslav Lukáč- odborný pracovník - historik
0917 761 157
miroslav.lukac@krupina.sk, muzeum@krupina.sk

Katarína Almášyová- samostatný odborný knihovník
0908 473 935
kniznica@krupina.sk

Blanka Hrončeková- samostatný odborný knihovník
0915 062 127
kniznica@krupina.sk


SPRÁVA POČÍTAČOVEJ SIETE, REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA

Adrián Špánik- odborný referent
045 55 503 18, 0915 805 136    
adrian.spanik@krupina.sk, webmaster@krupina.sk

MESTSKÁ POLÍCIA

Martin Gabera- náčelník
045 55 503 21, 0918 388 800
martin.gabera@krupina.sk

Stanislav Sumega- člen mestskej polície
045 55 503 21, 0918 388 800
policia@krupina.sk

Slavomír Slanina
- člen mestskej polície
045 55 503 21, 0918 388 800
policia@krupina.sk

SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA

Mgr. Mária Šulcová- vedúca úradovne
045 55 503 34
maria.sulcova@krupina.sk

Ing. Jozef Melich- stavebný úrad
045 55 503 32
jozef.melich@krupina.sk

Ing. Lenka Plevová- stavebný úrad
045 55 503 35
lenka.plevova@krupina.sk

Bc. Martina Kohútová- stavebný úrad
045 55 503 32
martina.kohutova@krupina.sk

HORE