E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie


dňa 8. júla 2020
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Kopanice č.d. 1267-1296, 1379, 2185-2195, 2303, 2304, 2385, 2741, 2785, 2801, 2879, 2893, 2906, 2955, 3000, 3037, 7439, Tepličky  č.d. 504, 506, 769, 1179-1185, 1759, 1760, Vĺčok  č.d. 500-504, 1195, 1197, 2102, 2940


dňa 9. júla 2020
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Biely Kameň č.d. 1, 4, 6, 8, 9, 501, 1125, Dionýza Štúra  č.d. 15-20, 502, Nad Kotlom  č.d. 1-49, 500, 502, 879, 882, 979, 2560, Priemyselná  č.d. 1, Sencovka  č.d. 8-19, Tanistravár  č.d. 502, 2477


dňa 14. júla 2020
v čase od 07.30 - 17.00 hod.

na trase: Briač č.d. 1117, 1118, Hozník  č.d. 1121-1128, I. Krasku  č.d. 65, 69, 2421, 2998, J. Bottu  č.d. 2-26, 465, 501, 503, 2769, Kňazova dolina  č.d. 500-502, 1200-1208, Kopanice  č.d. 500-509, 606, 1048, 1119, 1209-1296, 1379, 2303, 2304, 2385, 2741, 2785, 2801, 2879, 2893, 2906, 2955, 3000, 3037, 7439, Nad mestom  č.d. 24, 501-523, 1130-1134, 1143-1157, 1592, 1715, 2081, 2284, 2367, 7116, Plavárenská  č.d. 502, 2648, Slnečná  č.d. 7-33, 503, 1173, 1175, 2437, 2543, 3211, Tanistravár  č.d. 504, 509, 1097, Tepličky  č.d. 504, 506, 769, 1179-1185, 1759, 1760, 2589, Vajsov  č.d. 1-18, 423, 501-509, 562, 1250, 1766, 2633, 9208, Vĺčok  č.d. 500-504, 1195, 1197, 2102, 2940, Zvolenská cesta  č.d. 24-68, 500, 501


dňa 16. júla 2020
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Bebrava č.d. 501, 1492-1494, 1556, 1711, 2296, Bebravská  č.d. 1494, Červená Hora  č.d. 1564, 1565, 1579, 1580, 1581, 1623, 2494, Ficberg  č.d. 1461, Líška  č.d. 11, 500-509, 1029, 1497-1524, 1664, 1758, 2331, 2332, 2592, 2984, 3009, 3114, Stará Hora  č.d. 214, 501-511, 676, 1435, 1442, 1458-1491, 1562, 1739, 2002, 2329, 2478, 2634, 2654, 2659, 4843, 6010, 6108, 6285, Žobrák  č.d. 1557-1560


dňa 27. júla 2020
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Bebrava č.d. 932


dňa 28. júla 2020
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Biely Kameň č.d. 3, 10, 11, Briač  č.d. 500-502, 600, 1014, 1089, 1103-1120, 1753, Dionýza Štúra  č.d. 22, 23, Husársky most  č.d. 4, 500-506, 1072, 2189, 2667, 2762, Okrúhla Hora  č.d. 1073, 1077, Osloboditeľov  č.d. 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 500, 917, 923, 931, 1000, Priemyselná  č.d. 2002, 2443, 2738, 2747, Tanistravár  č.d. 500, 503, 505, 507, 509, 1001, 1037, 1080-1101, 1309, 1438, 1777, 1818, 1820, 1997, 2628, Tehelná  č.d. 1, 3, 4, 999


dňa 5. augusta 2020
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Červená Hora č.d. 1-8, 10, 11, 88, 97, 505, 506, 702, 1568-1663, 2099, 2187, 2320, 2321, 2440, 2567, 2583, 2635, 3008, 3030, 3093, 9237, Môlkňa  č.d. 1359, 1561, 1563, 8363, Pijavice  č.d. 1495, 1496, 1572, 1575-1578 Zároveň sa ospravedlňujeme za spôsobené komplikácie.

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina


HORE