E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie


dňa 17. júna 2021
v čase od 07.30 - 15.30 hod.

na trase: 29. augusta  č.d. 23, 500, Bernolákova  č.d. 1-6, 10, 58, 541, 596, Bočkayho námestie  č.d. 6-9, 58, E.M. Šoltésovej  č.d. 2-29, 39, 64, 89, 110, 501, 503, 509, 510, 1759, 1847, 2526, Horná  č.d. 1-30, I. Krasku  č.d. 1, J.C. Hronského  č.d. 1-26, 197, Kmeťova  č.d. 2, 8, Koháryho rad  č.d. 2-5, 103, Námestie SNP  č.d. 1-7, 12-24, 116, 117, 128, 130, 502, Obchodná  č.d. 8-10, 554, Palánkova  č.d. 2-5, Pribinova  č.d. 1-15, Prostredná  č.d. 1-23, 272, Saská  č.d. 1-30, 145, 1671, Svätotrojičné námestie  č.d. 6, Záhradná  č.d. 1-21, 720, 721


dňa 18. júna 2021
v čase od 07.30 - 14.30 hod.

na trase: Kopanice  č.d. 502, 1238, 1240, 1242-1251, 2300, 2303, 2304, 3000


dňa 21. júna 2021
v čase od 08.00 - 16.00 hod.

na trase: Holý Vrch  č.d. 502, 504, 1387-1397, 2338


dňa 22. júna 2021
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Bebrava  č.d. 2067, 2074, 2086, 2296, 18320, Dráhy  č.d. 1352, Ficberg  č.d. 1, 500-506, 1020, 1414-1457, 2363, 2425, 2791, 4903, 6222, Krupinica  č.d. 430, 431, 1869, 2817, Lipová ulica  č.d. 3181-3185, Starý Háj  č.d. 500-513, 1360-1382, 1569, 1762, 2350, 3146, Tôľ  č.d. 1409-1416, Ulica S. Hruškovica  č.d. 3191, Vajsov  č.d. 1, 5, 8, 24, 211, 236, 238, 255, 274, 350, 417, 429, 431, 502-539, 990, 1059, 1412, 1413, 1768, 1806, 2166, 2405, 2416, 2417, 2426, 2487, 2626, 2643, 2857, 2921, 2929


dňa 23. júna 2021
v čase od 07.30 - 17.30 hod.

na trase: Bebrava  č.d. 2296,  Dráhy  č.d. 500, 1343-1353, 1752, 2246, 2751, Holý Vrch  č.d. 501, 503 , Kamenný kríž  č.d. 500, 1324-1326, Kukučka  č.d. 500, 924, 1355-1359, Nová Hora  č.d. 1, 477, 500-506, 1305, 1327-1348, 2064, 2644, 2997, 3033, 3969, Poloma  č.d. 1304, 1510, Široké lúky  č.d. 500, 1306-1321, 2641, 2865, Vĺčok  č.d. 505, 1186-1199, 1733, 2511, 3204, 9077


dňa 2. júla 2021
v čase od 09.30 - 16.30 hod.

na trase: Bebrava  č.d. 2296


 


 Zároveň sa ospravedlňujeme za spôsobené komplikácie.

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina


HORE