E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Pravidelný cyklický odpočet vodomerov

Mesto Krupina oznamuje občanom,

že Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. prevádzka Krupina bude v termíne

od 06.04.2021 do 30.04.2021

vykonávať pravidelný cyklický odpočet vodomerov.

S odpočtom sa bude začínať ulicou Kalinčiakova, Hviezdoslavova, postupne k Svätotrojičnému námestiu a končiť bude lokalitou Tanistravár.

Touto cestou žiadame všetkých odberateľov o sprístupnenie vodomerných šácht ako aj nahlásenie stavu nedostupných vodomerov (lokalita Vajsov)

Stavy vodomerov môžete nahlásiť na tel. číslach:

045/55 11 395
0905 829 310
0911 272 895

alebo osobne na prevádzke vodovodov v Krupine.

Za porozumenie a dobrú spoluprácu vopred ďakujeme.

HORE