E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Anketa Krupinský športovec roka 2019  
Bezplatné meranie zrakovej ostrosti - Klub dôchodcov - 19.11.2019  
Pozvánka na volejbalový turnaj "O pohár VK Krupina"  
Oznam o prerušení dodávky tepla - 5.12.2019  
One man show Lukáša Latináka - Tatranský biftek  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Voľná pracovná pozícia - Lekár so špecializáciou pediatria  
Pozvánka na divadelné predstavenie "Predstavím ťa oteckovi"  
Oznam o ukončení lekárskej služby - MUDr. Marta Capuliaková  
Divadelná jeseň s DOS Braxatoris  
Pozvánka na výstavu "Hont v tvorbe Jozefa Weisa"  
Oznam o uzávierke časti miestnej komunikácie na Svätotrojičnom námestí  
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina  
Výzva na podporu reštaurovania kríža  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  

Spravodajstvo

Nová publikácia o Krupine

 03.10. 2019 178 x

V tomto roku mesto Krupina vydalo druhé, doplnené a opravené vydanie publikácie Krupinský krajinský snem v novembri-decembri roku 1605

Mestská knižnica Krupina v roku 2018 získala dotáciu 2500 € z Fondu na podporu umenia na projekt „Postoj chvíľa si krásna, ešte krajšia s knihou v rukách...“

Vďaka finančnej podpore BBSK bolo možné uskutočniť denný futbalový tábor Mestského futbalového klubu Strojár Krupina

HORE