E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Odber krvi v Nemocnici Krupina - 27.01.2020  
KALENDÁR KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2020  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Novoročný príhovor primátora mesta  
Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2020  
Poďakovanie primátora mesta  
FITKLUB ACTIVE - 90 dňová výzva na zmenu postavy  
Oznam o novom zvislom dopravnom značení v zmysle vypracovaného projektu  
List starostov obce Kolíňany a Jelenec k podpore zbierky k nedávnej tragédii  
Verejný účet na pomoc ľuďom v Prešove  
Zimná údržba miestnych komunikácií - výzva pre občanov  
Zimná údržba – informácia  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  

Spravodajstvo

Bezpečnejšie v meste Krupina

 16.01. 2020 23 x

Poriadok v meste a hlavne bezpečnosť obyvateľov mesta Krupina je jednou z priorít o ktorej zabezpečenie sa predstavitelia mesta intenzívne usilujú.

Vďaka Fondu na podporu umenia získalo Mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča výnimočné predmety kultúrnej a historickej hodnoty

Nová publikácia o Krupine

 03.10. 2019 328 x

V tomto roku mesto Krupina vydalo druhé, doplnené a opravené vydanie publikácie Krupinský krajinský snem v novembri-decembri roku 1605

HORE