E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Pozvánka na Milý malý trh - Obec Súdovce - 29.9.2019  
Pozvánka na futbalové zápasy  
Pozvánka na "Odbojársku vatru na Švábe"  
Oznam o uzávierke časti miestnej komunikácie na Svätotrojičnom námestí  
Pozvánka na verejnú prezentáciu elektronickej publikácie "Krupina a Krupinčania"  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina  
Pozvánka na výstavu - 100 rokov slovenského ochotníckeho divadla v Krupine  
Výzva na podporu reštaurovania kríža  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  

Spravodajstvo

Vďaka finančnej podpore BBSK bolo možné uskutočniť denný futbalový tábor Mestského futbalového klubu Strojár Krupina

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2019

V Múzeu Andreja Sládkoviča sa v jarných a letných mesiacoch roku 2019 uskutočnili práce spojené s opravou a dostavbou dreveného depozitára na zbierkové predmety

HORE