E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Pozvánka na pietny akt kladenia vencov - 01.03.2019  
Pozvánka na oslavy Medzinárodného dňa žien - 11.03.2019  
Prázdninová BábkoDielňa na hrade Modrý Kameň  
Beh oslobodenia mesta Krupina  
Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  
Pozvánka na divadelnú veselohru "Dedičstvo" - 27.2.2019  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Pozvánka na Krst 2. CD - Ľudová hudba Muzikanti  
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskovej volebnej komisie  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v meste Krupina na rok 2019  
Pozvánka na divadelnú hru - Kľúče na nedeľu  
Výzva primátora mesta Krupina  
Oznam o uzavretí miestnej komunikácie pozdĺž futbalového štadióna  
Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2018-2019  
Vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. k projektovej dokumentácii  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  

Spravodajstvo

Mesto Krupina vďaka dotácií z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označilo päť existujúcich priechodov pre chodcov v centre mesta Krupina.

V Krupine sa premietali na plátno hrané, ešte neozvučené filmy už počas existencie I. Československej republiky.

Kniha o Krupine Historické brány krupinských domov získala hlavnú cenu v X. ročníku súťaže Slovenská Kronika 2018.

HORE