E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Kúpalisko Tepličky otvorené od 4. júla 2020  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Informácia o voľnom pracovnom mieste  
Zmena ordinačných hodín ORL ambulancie v Krupine  
Pozvánka na výstavu prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ "Umením po stopách Sládkoviča"  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE - od 1. júna 2020  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  
Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina  
Pravidelný cyklický odpočet vodomerov  
Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o.  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  

Spravodajstvo

Predaj sa uskutočnil v sobotu 27. júna 2020 – od 9.00 do 16.00 hod.

Vďaka projektom podporeným zo štátneho rozpočtu prešlo zmenou verejné priestranstvo na Špitzerovej ulici.

Kalendár mesta Krupina na rok 2020, ktorý bol spracovaný a vydaný pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča

HORE