E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Pozvánka na "Stolnotenisový turnaj rodín" pri príležitosti osláv SNP  
Pozvánka na koncert skupiny KOLLÁROVCI  
Pozvánka na pietny akt kladenia vencov  
Pozvánka na "VATRU na Vartovke"  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  
Informácia o voľnom pracovnom mieste - Domček CVČ  
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina  
Pozvánka na výstavu - 100 rokov slovenského ochotníckeho divadla v Krupine  
Kultúrne leto 2019  
Výzva na podporu reštaurovania kríža  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  

Spravodajstvo

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2019

V Múzeu Andreja Sládkoviča sa v jarných a letných mesiacoch roku 2019 uskutočnili práce spojené s opravou a dostavbou dreveného depozitára na zbierkové predmety

Po predchádzajúcich dvoch etapách opráv múzea, v ktorých boli realizované injektáže a postavený pilier na južnej stene Múzea Andreja Sládkoviča

HORE