E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Mesto Krupina ponúka na predaj prebytočný a neupotrebiteľný majetok vo vlastníctve Mesta Krupina  
Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2020-2021  
Služby právnej pomoci v priestoroch Klubu dôchodcov  
Zariadenie SVETLO n.o. hľadá dobrovoľníkov  
AKTUÁLNA INFORMÁCIA - testovanie v Krupine na Svätotrojičnom námestí  
Vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021  
Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s hromadnou bytovou výstavbou  
OZNAM o opätovnom organizovaní prípravy na získanie poľovného lístka  
Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s individuálnou výstavbou rodinných domov  
NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE - od 16.11.2020  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Oznam o úplnej uzávierke mosta Majerský rad - Malinovského  
Prosba o podporu pre rodinu vo výnimočne ťažkej životnej situácii  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
0-eurová bankovka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI  
Pamätný list, FDC obálka a známka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI  
Pamätná strieborná eurominca s motívom Andreja Sládkoviča a Maríny - V PREDAJI  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode  

Spravodajstvo

Geschwindova záhrada ruží

 29.09. 2020 173 x

V areáli krupinského múzea sa nachádza záhrada, ktorá je venovaná pamiatke ďalšej významnej osobnosti Mesta Krupina

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia

Program sa začal v Parku Andreja Sládkoviča za účasti žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných škôl.

HORE