E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Pozvánka na prechádzku mestom - Kostoly a kaplnky  
Odber krvi v priestoroch spoločnosti Brother Industries Slovakia s.r.o.  
Kultúrne leto 2019  
Dôležitý OZNAM primátora mesta Krupina  
Oznam o zápise detí do ZUŠ Krupina na školský rok 2019/2020  
Poďakovanie primátora mesta sponzorom XIII. ročníka Dní mesta Krupina  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Výzva na podporu reštaurovania kríža  
Podnikatelia a živnostníci - prejdite na EKASU čím skôr  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v meste Krupina na rok 2019  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  

Spravodajstvo

Jedným z hlavných cieľov Mesta Krupina je napomáhať rozvoju mladých športových talentov. V zmysle tohto cieľa sa Mesto Krupina snaží aktívne podporovať športové činnosti a podujatia, ktoré sú organizované v meste

V rámci projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni, ktorý je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa

Krst knihy Okno do záhrady

 29.03. 2019 298 x

8. marca 2019 o 14.00 hod. v sobášnej sieni Mestského úradu v Krupine sa stretli členky literárnej cukrárne pri klube dôchodcov učiteľov a mestskej knižnice

HORE