E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Zimná údržba miestnych komunikácií - výzva pre občanov  
Zimná údržba – informácia  
Halový futbalový turnaj "O putovný pohár Šaňa Comissa"  
Pozvánka na oblastný turnaj žiakov v stolnom tenise  
KRUPINSKÉ VIANOCE 2019  
Anketa Krupinský športovec roka 2019  
Voľná pracovná pozícia - Lekár so špecializáciou pediatria  
Pozvánka na divadelné predstavenie "Predstavím ťa oteckovi"  
Oznam o ukončení lekárskej služby - MUDr. Marta Capuliaková  
Pozvánka na výstavu "Hont v tvorbe Jozefa Weisa"  
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020  
Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina  
Výzva na podporu reštaurovania kríža  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  

Spravodajstvo

Vďaka Fondu na podporu umenia získalo Mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča výnimočné predmety kultúrnej a historickej hodnoty

Nová publikácia o Krupine

 03.10. 2019 233 x

V tomto roku mesto Krupina vydalo druhé, doplnené a opravené vydanie publikácie Krupinský krajinský snem v novembri-decembri roku 1605

Mestská knižnica Krupina v roku 2018 získala dotáciu 2500 € z Fondu na podporu umenia na projekt „Postoj chvíľa si krásna, ešte krajšia s knihou v rukách...“

HORE