E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o. o odpise meračov vody  
Pozvánka na futbalové zápasy  
Oznam o prerušení dodávky vody v lokalite Kopanice, Tepličky , Barnove sady a Nad Mestom  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Pozvánka na prechádzku mestom s odborným výkladom - Po stopách Sládkoviča  
Oznam o čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie - časť Kuzmányho ulice v Krupine  
Prosba o podporu pre rodinu vo výnimočne ťažkej životnej situácii  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon  
Oznam o dotlači 0-eurovej bankovky  
Zmena ordinačných hodín ORL ambulancie v Krupine  
Pozvánka na výstavu prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ "Umením po stopách Sládkoviča"  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  
Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  

Spravodajstvo

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia

Program sa začal v Parku Andreja Sládkoviča za účasti žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných škôl.

28. augusta 2020 o 11.00 hodine sme si pripomenuli 76. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania

HORE