E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Oznam o uzatvorení Mestského úradu v Krupine  
Elektronické sčítanie obyvateľov v Informačnom centre  
Upozornenie pre seniorov - POZOR na podvodníkov  
AKTUÁLNA INFORMÁCIA - antigénové testovanie v Krupine  
Oznam spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.  
Informácia o voľnom pracovnom mieste - školský špeciálny pedagóg  
Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine ZATVORENÉ  
Rozvoz mládok a kohútov - Farma u Flaškov  
Oznam o otvorení Zberného dvora v meste Krupina  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
Oznam o zmene úradných hodín - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina  
Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2021  
Sprísnenie opatrení v neurologickej ambulancii - MUDr. Stejskalová, Krupina  
Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu  
Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o. Krupina  
NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE - od 04.01.2021  
Nové online služby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  
Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2020-2021  
Vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021  
Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s hromadnou bytovou výstavbou  
Výzva pre obyvateľov mestských častí a ulíc s individuálnou výstavbou rodinných domov  
Oznam o úplnej uzávierke mosta Majerský rad - Malinovského  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  

Spravodajstvo

V stredu 3. marca 2021 sme si pripomenuli 76. výročie oslobodenia mesta Krupina

Je len niekoľko kníh, o ktoré je trvalý záujem generácií spisovateľov, kritikov i čitateľov

Kalendáre mesta Krupina na rok 2021

 03.12. 2020 324 x

Mesto Krupina vydalo nové kalendáre na rok 2021

HORE