E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Voľby do orgánov BBSK 2009

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
14. novembra 2009 v meste KRUPINA

VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA BBSK

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.423
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:1.967
Počet odovzdaných obálok:1.967
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:1.946
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu:1.900
Percento účasti:30,62 %

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách do zastupiteľstva

Vladimír BABIC

205
Martin BEŇUCH, Ing., Mgr.141
Rudolf GABRYŠ, Ing.206
Marián HECL, Mgr.538
Waldemar KLENIAR55
Martin KRAJČ134
Peter LIČKO, Ing.312
Štefan MATEJKIN166
Mária MIKULOVÁ24
Jana POBEŽKOVÁ36
Anton POLIAK, Ing.16
Miroslav PRÍSTAVKA, Ing.24
Martin SCHVARC45
Anna STEHLÍKOVÁ7
Henrieta STEHLÍKOVÁ, Ing.20
Alena TRTOLOVÁ, Ing.95
Tibor TUHÁRSKY, Ing.221
Marián VAŇO41
Miloš VAŇO, Ing.262
Radoslav VAZAN, Ing..996

VOĽBY PREDSEDU BBSK - 1. kolo

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách predsedu

Igor DANIHEL, PhDr.

43
Pavel CHOVANEC, Ing.17
Marian KOTLEBA, Mgr.230
Vladimír MAŇKA, Ing.634
Jozef MIKUŠ, Ing.692
Milan MURGAŠ, doc., Ing., CSc.221
Emil SAMKO, Mgr. et Mgr., PhD.35
Jozef SÁSIK, Ing.8
Jozef ŠIMKO, JUDr.16

VOĽBY PREDSEDU BBSK - 2. kolo - 28. novembra 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.322
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:1.156
Počet odovzdaných obálok:1.156
Počet platných hlasovacích lístkov:1.147
Percento účasti:18,29 %
Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách predsedu
Vladimír MAŇKA, Ing.565
Jozef MIKUŠ, Ing.582
HORE