Prosba o podporu pre rodinu vo výnimočne ťažkej životnej situácii

Vážení spoluobčania,

Mesto Krupina zriadilo transparentný účet na podporu rodiny postihnutej 

neobvykle mimoriadnou udalosťou - požiarom rodinného domu

JÁN a MARTA CIBUĽOVCI.


Dobrovoľný príspevok v rámci vašich možností prosíme vložte

na číslo účtu:  SK86 0200 0000 0044 5718 5453

variabilný symbol:  21052021

V mene postihnutej rodiny vopred ďakujeme za pomoc
a veríme, že spoločnými silami im pomôžeme zmierniť toto ťažké obdobie.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mestaOkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 16.9.2021, 14:52