E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Oznam o novom zvislom dopravnom značení + mapa jednosmernej premávky  
Biele kontajnery na textilný odpad v meste Krupina  
Pozvánka na oslavy Medzinárodného dňa žien  
Pozvánka na pietny akt kladenia vencov  
Beh oslobodenia mesta Krupina  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2020  
Oznam o zriadení ambulantnej pohotovostnej služby  
Zmena telefónneho čísla vrátnice (spojovateľky) Nemocnica Krupina  
Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov  
Trasovanie plánovaného obchvatu Krupiny  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  

Spravodajstvo

Bezpečnejšie v meste Krupina

 16.01. 2020 103 x

Poriadok v meste a hlavne bezpečnosť obyvateľov mesta Krupina je jednou z priorít o ktorej zabezpečenie sa predstavitelia mesta intenzívne usilujú.

Vďaka Fondu na podporu umenia získalo Mesto Krupina – Múzeum Andreja Sládkoviča výnimočné predmety kultúrnej a historickej hodnoty

Nová publikácia o Krupine

 03.10. 2019 390 x

V tomto roku mesto Krupina vydalo druhé, doplnené a opravené vydanie publikácie Krupinský krajinský snem v novembri-decembri roku 1605

HORE