E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Predaj 0-eurovej bankovky k 200. výročiu narodenia Andreja Sládkoviča ZRUŠENÝ  
NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE - od 1. júna 2020  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Oznam o otvorení Materskej školy a Základných škôl v meste Krupina od 1.6.2020  
Oznam o prerušení dodávky tepla do odberných miest - 16.06.2020  
Oznam - Mimoriadna zmena cestovného poriadku od 10.05.2020  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  
Pomoc pre seniorov - projekt BBSK - "Staráme sa o starkých"  
Otvorenie Zberného dvora a podmienky jeho prevádzky  
Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina  
Pravidelný cyklický odpočet vodomerov  
Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o.  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o.  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  

Spravodajstvo

Najstarší kamenný kríž v katastri mesta Krupina, ktorý bol koncom minulého roka rozobraný a reštaurovaný v ateliéroch akad. sochára Jána Filu vo Vlkanovej, sa zaskvel v celej svojej kráse.

Práve v týchto dňoch vydalo mesto Krupina najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete – Sládkovičovu Marínu.

Andrej Sládkovič bol krstený v evanjelickom kostole v Krupine dňa 1. apríla 1820, pričom jeho krstnými rodičmi boli zeman Samuel Pirovsky a Zuzana Kornides

HORE