E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina

Vážení občania,

v čase šírenia ochorenia COVID-19 / koronavírus / buďte ohľaduplní aj k pracovníkom zberovej spoločnosti !

Ako k tomu môžete prispieť?

  • nakupujte iba to, čo je nevyhnutne potrebné,
  • neplytvajte potravinami,
  • dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vrecami na triedený zber,
  • dôkladne postláčajte všetko, čo sa postláčať dá,
  • neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber.

Ako majú domácnosti nakladať s použitými rúškami či respirátormi

  • Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
  • Samozrejme je nutné si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

Oddelenie výstavby, ŽP a RR

HORE