E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Anketa Krupinský športovec roka 2019

Priatelia športu,

Primátor mesta Krupina a Mestské zastupiteľstvo v Krupine vyhlasuje V. ročník ankety Krupinský športovec roka 2019.

Krupinský športovec roka je ocenenie udeľované najlepšiemu športovcovi a najlepšiemu športovému kolektívu v meste Krupina.

Nominovať športovcov, športové kolektívy resp. trénerov na ocenenie môžu predstavitelia jednotlivých klubov alebo aj občania mesta Krupina. Ocenený môže byť jednotlivec a kolektív v danom športe, ktorý dosiahol mimoriadne športové výsledky v sledovanom roku, alebo aj v predchádzajúcom období. Navrhnutí na ocenenie môžu byť aj rodáci mesta, ktorí svoje mesto reprezentujú na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Navrhnutých športovcov a činovníkov jednotlivé kluby nahlásia písomne do 31. decembra 2019 na adresu:

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

alebo na email:  gabriela.ocovska@krupina.sk

Súčasťou návrhu musí byť krátky životopis a zdôvodnenie návrhu na ocenenie Krupinský športovec roka.

Vyhlásenie ankety Krupinský športovec roka sa uskutoční v obradných priestoroch Mesta Krupina dňa 21. februára 2020 o 16.00 hodine.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE