E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Blahoželanie primátora mesta ku Dňu matiek  
Ponuka na predaj neupotrebiteľného prebytočného hnuteľného majetku mesta Krupina  
OZNAM o ZRUŠENÍ zákazu používať vodu ako pitnú v lokalitách Líška, Stará Hora a Nová Hora  
Pozvánka na slávnostný akt kladenia vencov - 7.5.2021  
Oznam pre žiadateľov priamych podpôr - PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA  
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - dosčítanie obyvateľov od 3. mája do 13. júna 2021  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Zberný dvor 1.5.2021 a 8.5.2021 ZATVORENÝ  
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krupina  
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Krupina  
Oznam o rekonštrukcii hlavného vodovodného rádu  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
Zápis detí do Materskej školy - Malinovského 874 - na školský rok 2021/2022  
ÚRADNÉ HODINY NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE od 26. apríla 2021  
Štatistické zisťovanie o využívaní IKT v domácnostiach a u jednotlivcov  
Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine OTVORENÉ  
Oznam Mesta Krupina - Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad  
Výzva na podporu rekonštrukcie hrobky Eiserthovcov  
Antigénové testovanie v meste Krupina  
Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom predaja neupotrebiteľného hnuteľného majetku  
PONUKA - Farma u Flaškov Želiezovce  
Staňte sa náhradníkom na očkovanie  
Opatrenia v neurologickej ambulancii - MUDr. Stejskalová, Krupina  
Vyhradené parkovanie osobných motorových vozidiel v roku 2021  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  

Spravodajstvo

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 76. výročia ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom

Slovenská herečka, členka činohry Krajového divadla (dnes Divadlo Andreja Bagara) v Nitre zomrela pred niekoľkými dňami 19. apríla 2021 v Šali.

Návštevníci cintorína môžu nájsť niektoré významné hroby – napríklad významného šľachtiteľa ruží Rudolfa Geschwinda

HORE