E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

POZOR! ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV SAD ZVOLEN  
Pravidelný cyklický odpočet vodomerov  
Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o. o odpise meračov vody  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Oznam o čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie - časť Kuzmányho ulice v Krupine  
Prosba o podporu pre rodinu vo výnimočne ťažkej životnej situácii  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon  
Oznam o dotlači 0-eurovej bankovky  
Zmena ordinačných hodín ORL ambulancie v Krupine  
Pozvánka na výstavu prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ "Umením po stopách Sládkoviča"  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  
Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  

Spravodajstvo

Geschwindova záhrada ruží

 29.09. 2020 36 x

V areáli krupinského múzea sa nachádza záhrada, ktorá je venovaná pamiatke ďalšej významnej osobnosti Mesta Krupina

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia

Program sa začal v Parku Andreja Sládkoviča za účasti žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných škôl.

HORE