E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

NOVÁ ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN NA MESTSKOM ÚRADE V KRUPINE - od 21.10.2020  
Oznam o zmene stránkových hodín Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, pracovisko Krupina  
Predĺženie výstavy prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Blahoželanie primátora mesta OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM  
Oznam o úplnej uzávierke časti miestnej komunikácie na ulici Dionýza Štúra  
Oznam o termíne ukončenia podávania žiadostí o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina  
0-eurová bankovka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI  
Pamätný list, FDC obálka a známka s motívom Andreja Sládkoviča - V PREDAJI  
Pamätná strieborná eurominca s motívom Andreja Sládkoviča a Maríny - V PREDAJI  
Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení skupinového vyučovania v Základnej umeleckej škole  
Rozhodnutie o mimoriadnom prerušení prevádzky v Domčeku Centre voľného času  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
Jesenný jarmok v meste Krupina ZRUŠENÝ!!!  
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu  
Pravidelný cyklický odpočet vodomerov  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode  

Spravodajstvo

Geschwindova záhrada ruží

 29.09. 2020 108 x

V areáli krupinského múzea sa nachádza záhrada, ktorá je venovaná pamiatke ďalšej významnej osobnosti Mesta Krupina

Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie Fondu na podporu umenia

Program sa začal v Parku Andreja Sládkoviča za účasti žiakov, študentov a učiteľov základných a stredných škôl.

HORE