E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: Výrobná hala – WSK

Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Výrobná hala – WSK“ v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia o právoplatnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-wsk-

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
04. 11. 2018  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby326 kB [pdf]
15. 02. 2019  Územné rozhodnutie2 301 kB [pdf]

HORE