E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2011

Záverečný účet mesta k 31.12.2011 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 16. mája 2012 uznesením č. 66/2012-MsZ bez výhrad.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Záverečný účet mesta Krupina za rok 2011120 kB [pdf]
  Záverečný účet mesta Krupina za rok 2011 - školstvo21 kB [pdf]
  Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2011430 kB [pdf]
  Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.20112 168 kB [pdf]
  Rekapitulácia DHM43 kB [pdf]
  Rekapitulácia z inventarizácie DHM35 kB [pdf]
  Inventarizácia majetku mesta a právnych subjektov33 kB [pdf]
  Monitorovacia správa programového rozpočtu za rok 2011838 kB [pdf]
  Sumarizácia čerpania výdavkov rozpočtu 2011272 kB [pdf]

HORE