E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Vystavenie druhopisu matričného dokladu

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz vybavujúceho

Potrebná je Vaša osobná účasť alebo účasť blízkeho rodinného príslušníka.

Poplatky: 5 €

Lehota na vybavenie:  na počkanie

Vybavuje:

Matrika - prvé poschodie MsÚ, č. dv. 2
tel.: 045 55 503 23
e-mail: matrika@krupina.sk

HORE