E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Tenisové kurty sú pripravené

Tenisové kurty

V mesiaci september 2017, po ukončení procesu verejného obstarávania a podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom, začala rekonštrukcia tenisových kurtov, ktoré sa nachádzajú na okraji sídliska Majerský rad. Mesto Krupina najprv zabezpečilo odstránenie starých povrchov z kurtov a aj staré oplotenie. Následne bol obnovený náter kovových častí – stĺpikov, brány a osadili sa nové obrubníky okolo celého športoviska. Po osadení prvej etapy nového oplotenia, ktoré zrealizoval Mestský podnik služieb, .s.r.o. zhotoviteľ zrealizoval pokládku nového športového povrchu CONIPUR EPDM. Športový povrch je vode priepustný viacúčelový umelý povrch na báze gumových granulátov a polyuretánu. Je odolný, pružný, s jednoduchou rekonštrukciou po skončení životnosti a s veľmi širokou škálou využitia.

Súčasťou rekonštrukcie je aj dodanie lavičiek, rozhodcovských stoličiek, stĺpikov a tenisových sietí. Ukončením tejto investície bude zrealizovanie druhej etapy oplotenia v apríli tohto roku. Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu Mesta Krupina a zrealizovala ju spoločnosť SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková.

Ing. Jaroslava Uramová

HORE