E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Stretnutie po 50. rokoch

Stretnutie po 50. rokoch

V sobotu 14. apríla 2018 primátor mesta Ing. Radoslav Vazan slávnostne privítal v obradných priestoroch nášho mesta bývalých žiakov I. Základnej deväťročnej školy v Krupine. Dôvodom ich stretnutia bolo 50 rokov od ukončenia povinnej školskej dochádzky. Ako v svojom príhovore spomenul, okrúhle 50-te výročie je príležitosť trochu sa zastaviť a zaspomínať si.

Zaspomínali si medzi sebou nielen bývalí spolužiaci, ale aj bývalé pani učiteľky. Ich pozvanie prijala pani učiteľka Rožňayová a pani učiteľka Országhová, neskôr sa k nim na spoločnom posedení pridala aj pani učiteľka Kolesová. Po slávnostnom príhovore sa hostia podpísali do pamätnej knihy nášho mesta, pri prípitku na chvíľu pospomínali a presunuli sa na spoločné posedenie.

Aj touto cestou všetkým prajeme hlavne pevné zdravie a aby si túto peknú tradíciu stretávok zo školy zachovali aj do budúcnosti.

HORE