E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Rozhodnutie Mesta Krupina o prevádzke materskej školy a školských klubov detí, zariadení školského stravovania pre deti v materskej škole a deti v školských kluboch

HORE