E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam pre vlastníkov/držiteľov psov

Oznamujeme vlastníkom/držiteľom psov, ktorí chovajú psa v bytovom dome, že vrecká na psie exkrementy si môžu bezplatne prevziať počas úradných hodín na MsÚ v Krupine (oddelenie daní a poplatkov, dvere č. 5).

Správa daní a poplatkov, tel. č.: 045/5550389, 0918869102

HORE