E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam o termíne ukončenia podávania žiadostí o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina

Mesto Krupina oznamuje,

že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina, § 6 odst.1 písm. b,

končí termín na podávanie uvedených žiadostí
vo štvrtok 31.10.2020.


HORE