E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam o odpise meračov vody

Mestský bytový podnik s.r.o., prevádzkovateľ verejného vodovodu
v extraviláne mesta Krupina, lokality Červená Hora – Líška, Stará Hora, Ficberg, Nová Hora – Kukučka a Kopanice oznamuje,

že v dňoch 1.4.2019 - 9.4.2019
bude vykonávať odpis meračov vody v uvedených lokalitách v zmysle zmlúv o dodávke pitnej vody.

V prípade neprítomnosti je možné nahlásiť stav meračov na návratke, ktorú nechá náš zamestnanec na danej nehnuteľnosti alebo mailom na mbp@krupina.sk

Zároveň žiadame odberateľov, aby si vodomerné šachty vyčistili a sprístupnili našim zamestnancom. Za pochopenie ďakujeme.

prevádzkovateľ VV Mestský bytový podnik s.r.o.
HORE