E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Nová publikácia o Krupine

01 Matunak Krajinsky snem 1605

V tomto roku mesto Krupina vydalo druhé, doplnené a opravené vydanie publikácie Krupinský krajinský snem v novembri-decembri roku 1605, ktorej autorom je krupinský i slovenský historik Michal Matunák, rím. kat. kňaz a turkológ. Bol to autor množstva kníh i článkov o meste Krupina, najmä z čias protitureckých bojov a stavovských povstaní.

Publikácia s úvodom historika Múzea Andreja Sládkoviča Miroslava Lukáča vychádza znova ako 2. vydanie prvého zväzku edície Monumenta historica civitatis Carponensis (Historické pamiatky mesta Krupina). Okrem nemeckého resumé, samotného textu sú v publikácii aj fotografie dokumentujúce pohnuté časy protihabsburských povstaní, zasadanie krupinského snemu a iné.

V tejto edícii plánuje mesto vydať ďalšie publikácie: Letopisowé krupinsstí od Ondreja Braxatorisa (pôv. vydanie z r. 1810), Kedy a ako bola postavená krupinská Vartovka? od Michala Matunáka (z r. 1898) a ďalšie knihy od tohto autora. Knihu Krupinský krajinský snem v novembri-decembri roku 1605 si môžu všetci záujemcovia o dejiny mesta i histórie Slovenska a Uhorska kúpiť (cena 5,- €) v priestoroch Informačného centra mesta Krupina na Svätotrojičnom námestí alebo v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine.

Bližšie informácie: https://www.krupina.sk/publikacie-v-ponuke-mesta

M. Lukáč

HORE