E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Kalendár mesta Krupina na 1. mieste na Slovensku

kalendar

Kalendár mesta Krupina na rok 2020, ktorý bol spracovaný a vydaný pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča sa v celoslovenskej súťaži v kategórii MESTÁ umiestnil na 1. mieste (pred mestá Ružomberok a Kežmarok). Na príprave kalendára sa podieľali aj pracovníci Múzea Andreja Sládkoviča (Miroslav Lukáč) a oddelenia kultúry MsÚ v Krupine (Zdenka Sýkorová a Ján Alakša), pričom fotografie zabezpečili Ing. Milan Ďuroch (aktuálne zábery) a Ing. Jozef Lomnický (skoršie zábery rodného domu a ev. kostola). Kalendár graficky spracoval Rudolf Žiak a vytlačila tlačiereň Róbert Jurových – Nikara, Krupina.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí dovolili snímať interiéry a objekty, spojené so životom a dielom Andreja Sládkoviča, predovšetkým správcom cirkevných zborov a objektov.

Výsledky súťaže nájdete na: http://www.najkalendar.sk/vysledky-nks-2020.htm
Kalendár je možné zakúpiť v Informačnom centre mesta a v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine.

Dr. M. Lukáč, múzeum

HORE