E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Finančná podpora z Nadácie Allianz

nadacia_allianz

Nadácia Allianz poskytla Mestu Krupina finančný príspevok vo výške 500,00 eur a vecný dar v podobe 200 ks reflexných pások v rámci projektu Bezpečnejšie v meste Krupina. Finančný príspevok sme použili na zakúpenie reflexných prvkov - reflexné vesty a LED kľúčenky, ktoré sme spolu s páskami v spolupráci s Mestskou políciou v Krupine odovzdali žiakom prvého stupňa základných škôl a deťom v materskej škole. Náčelník Mestskej polície, Martin Gabera, pripravil deťom krátku prednášku o význame používania reflexných prvkov, po ktorej nasledovala krátka diskusia so všetečnými otázkami detí. Finančné prostriedky nadácie sme použili aj na zakúpenie makety policajta, ktorá bude umiestnená pri Centre voľného času v Krupine a zastavovacích terčíkov, ktoré boli odovzdané priamo Mestskej polícii.

Veríme, že aj tieto aktivity prispejú k uvedomeniu si dôležitosti používania reflexných prvkov s cieľom zvýšenia bezpečnosti a zníženia nehodovosti účastníkov cestnej premávky v meste Krupina.


Projekt podporila Nadácia Allianz


HORE