E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Deň narcisov 2018

Deň narcisov 2018

Deň narcisov po prvý raz v histórii zorganizovala Írska Liga proti rakovine s cieľom pomôcť získať viac financií na zlepšenie starostlivosti o ľudí postihnutých rakovinou. Táto celonárodná iniciatíva sa postupne rozšírila do všetkých západných krajín Európy a stala sa symbolom boja proti rakovine. Liga proti rakovine Slovenskej republiky zorganizovala prvý raz Deň narcisov v roku 1996.

V poradí už 22. ročník Dňa narcisov sa konal v našom meste piatok 13. apríla 2018. Do verejnoprospešnej kampane sa zapojilo aj naše mesto a na účet Dňa narcisov bolo odvedených 2.339,00 €.

Verejným dobrovoľníkom zo Základnej školy J.C. Hronského, Základnej školy E.M. Šoltésovej, Gymnázia A. Sládkoviča a Strednej odbornej školy obchodu a služieb patrí veľké poďakovanie za to, že oslovovali v ten deň občanov nášho mesta, navštívili firmy, podniky nášho mesta, mesto Dudince, obec Bzovík a tak sa im podarilo vyzbierať spomenutú finančnú čiastku.

Poďakovanie patrí všetkým Vám, ktorí ste prispeli do verejnej zbierky a tým prejavili svoju spolupatričnosť s onkologicky chorými pacientmi.

HORE