E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Bezpečnejšie v meste Krupina

Bezpečnejšie v meste Krupina

Mesto Krupina v priebehu roka 2017 opätovne rozšírilo kamerový systém vďaka dotácií a spolufinancovaniu zo strany Mesta Krupina. Poskytovateľom dotácie vo výške 15.000,00 eur je Ministerstvo vnútra SR (Okresný úrad Banská Bystrica), ktoré poskytlo Mestu Krupina dotáciu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality.

Cieľom projektu je zabezpečiť systematické a kontinuálne monitorovanie lokalít v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov a návštevníkov mesta ako aj majetku iných inštitúcií a subjektov pôsobiacich v meste. V meste Krupina tak pribudlo 8 kamier a to na Pribinovej ulici, na ulici Malinovského a na ulici Juraja Špitzera. Rozšírením kamerového systému v uvedených lokalitách sa prispeje k zlepšeniu dopravnej bezpečnosti na ceste I. triedy a na miestnych komunikáciách, k eliminácií majetkovej kriminality a násilnej kriminality.

Mesto Krupina sa plánuje zapojiť aj do ďalších výziev ktoré budú vyhlásené, aby získalo financovanie na projekty v oblasti prevencie kriminality a zvýšilo tak bezpečnosť v našom meste.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.

HORE