E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní

Príloha k súťažným podkladom podľa ustanovení § 113 - § 116 (podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku s názvom Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina.

Kompletné súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
19. 12. 2018  Príloha č. 1 - Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina59 kB [xls]
19. 12. 2018  Príloha č. 2 - Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina37 kB [xls]
19. 12. 2018  Príloha č. 3 - Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina95 kB [xls]

HORE