E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Prevádzkovateľ Mestskej tržnice oznamuje  
Zmena v pôvodne zverejnenom harmonograme zametania ulíc  
Oznam o zbere objemného odpadu na území mesta Krupina  
Oznam o zbere plastov  
OZNAM Mestského bytového podniku s.r.o. - Odpis meračov vody  
Zberný dvor počas štátnych sviatkov ZATVORENÝ  
MIMORIADNA ZMENA cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 02.04.2020  
Otvorenie Zberného dvora a podmienky jeho prevádzky  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
DÔLEŽITÉ OZNAMY MESTA KRUPINA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ  
Oznam o preberaní daňových priznaní za rok 2019  
Mesto Krupina začína s jarným upratovaním  
Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina  
Pravidelný cyklický odpočet vodomerov  
Oznam o jarnom zametaní komunikácií po zimnej údržbe  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Oznam Mestského bytového podniku, s.r.o.  
Vyjadrenie spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. k údajnému zásahu záchrannej služby  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o.  
Oznam o dočasnom uzavretí budovy Klubu dôchodcov  

Spravodajstvo

Andrej Sládkovič bol krstený v evanjelickom kostole v Krupine dňa 1. apríla 1820, pričom jeho krstnými rodičmi boli zeman Samuel Pirovsky a Zuzana Kornides

Slávnostnú spomienku 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča, ktorú pripravovalo mesto Krupina a oddelenie kultúry na celý deň 30. marca v parku

Dňa 3. marca v deň 75. výročia oslobodenia mesta Krupina, sa uskutočnil spomienkový a pietny akt spojený s odhaleným novej pamätnej tabule rumunskej armáde na budove MsÚ.

HORE