E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Aktuálne oznamy

Pozvánka na futbalový zápas  
Otváracie hodiny v Mestskej knižnici počas letných prázdnin  
Kultúrne leto Krupina 2020 - videopozvánka  
Koncert skupiny ŠČAMBA  
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon  
Prerušenie dodávky elektrickej energie  
Krupinské kultúrne leto 2020  
Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent  
Informácia o voľnom pracovnom mieste - učiteľ pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)  
Oznam o dotlači 0-eurovej bankovky  
Zmena ordinačných hodín ORL ambulancie v Krupine  
Pozvánka na výstavu prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ "Umením po stopách Sládkoviča"  
OZNAM prevádzkovateľa pohrebísk v meste Krupina - BELA, s.r.o. pre návštevníkov cintorína  
OBEDNÉ MENU reštauračných zariadení s možnosťou donášky obedu  
Informačný letáčik pre seniorov - dôležité telefónne čísla  
Ohlasovanie porúch na verejnom vodovode  
Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení  
Dôležité upozornenie pre občanov mesta pri nakladaní s KO na území mesta Krupina  
Otváracie hodiny v Zbernom dvore  

Spravodajstvo

Predaj sa uskutočnil v sobotu 27. júna 2020 – od 9.00 do 16.00 hod.

Vďaka projektom podporeným zo štátneho rozpočtu prešlo zmenou verejné priestranstvo na Špitzerovej ulici.

Kalendár mesta Krupina na rok 2020, ktorý bol spracovaný a vydaný pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča

HORE