E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“

Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“ v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia o právoplatnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/rybniky-pod-priehradou

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 12. 2018  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby52 kB [pdf]
04. 01. 2019  Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním35 kB [pdf]

HORE