E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT“

Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „CESTA I/66 KRUPINA - OBCHVAT“ v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Informácia o právoplatnom rozhodnutí zo zisťovacieho konania:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cesta-i-66-krupina-obchvat

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
03. 05. 2021  Návrh na vydanie územného rozhodnutia1 334 kB [pdf]

HORE