E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Krupina oznamuje občanom, že jesenný zber biologického odpadu od fyzických osôb sa bude zabezpečovať v dňoch:

od 5. októbra 2020 do 23. októbra 2020

Žiadame občanov, aby  biologický odpad triedili na zložku konáre zo stromov a kríkov a na ostatný zelený odpad (tráva, lístie, odpad zo záhrad – vňate). Takto vyseparovaný odpad vyložte pred svoje nehnuteľnosti v ranných hodinách na miesta, ktoré budú dostupné pre mechanizmus, aj pre pracovníkov. Zároveň žiadame občanov, aby konáre nerezali na malé kúsky, ale ponechali dlhšie pre lepšiu manipuláciu pri nakladaní na vozidlo a ostatný zelený odpad vkladali podľa možností do vriec.

Obyvatelia, ktorí počas tohto zberu a odvozu nestihli vyložiť biologický odpad na prístupné miesto, môžu využiť služby Zberného dvora, Krupinica 427, Krupina, ktorý prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen a.s. počas prevádzkových dní (pondelok – sobota).

Oddelenie výstavby, ŽP a RR


HORE