E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Voľba prezidenta 2009

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA
21. marca a 4. apríla 2009 v meste KRUPINA

VOĽBA PREZIDENTA SR - 1. kolo: 21. marca 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.227
Počet platných odovzdaných hlasov:2.593
Percento zúčastnených voličov:41,90 %

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR

Dagmara BOLLOVÁ, PaedDr.

29
Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.1519
Zuzana MARTINÁKOVÁ190
Milan MELNÍK, prof., RNDr., DrSc.52
František MIKLOŠKO, RNDr.123
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD649
Milan SIDOR, PhDr., CSc.31

VOĽBA PREZIDENTA SR - 2. kolo: 4. apríla 2009

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

6.165
Počet platných odovzdaných hlasov:2.869
Percento zúčastnených voličov:46,81 %

Prehľad odovzdaných hlasov
vo voľbách za jednotlivých kandidátov na prezidenta SR

Ivan GAŠPAROVIČ, doc., JUDr., CSc.

2.035
Iveta RADIČOVÁ, prof., PhDr., PhD834
HORE