E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

V Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine sa uskutočnil predaj 0-eurovej bankovky

a IMG_3838

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Krupine zabezpečilo prípravu a predaj 0-eurovej bankovky k 200. výročiu narodenia Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Predaj sa uskutočnil v sobotu dňa 27. júna 2020 – od 9.00 do 16.00 hodiny v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine.

Múzeum Andreja Sládkoviča však záujemcovia a náruživí zberatelia obliehali už od pondelka, kedy prišiel ako prvý zberateľ z Kežmarku. V utorok nasledovali ďalší a v stredu sa ich pred múzeom sústreďovalo už okolo 25. Vo štvrtok sa ich počet strojnásobil a v piatok pri múzeu a v okolí prebývalo a stanovalo cca 200 zberateľov. A v nasledujúci deň prišli do Krupiny ďalší zberatelia, ktorí vytvorili živého hada takmer až po sochu A. Sládkoviča v mestskom parku.

V sobotu ráno pracovníci oddelenia kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Krupine pripravili všetko potrebné – vystavili baner pred bránu, veľkorozmernú bankovku s motívom A. Sládkoviča v podbrání múzea a predaj sa mohol začať.

Do podbránia boli postupne púšťaní záujemcovia a do miestnosti iba po 2 maximálne pri dodržaní všetkých hygienických opatrení (dezinfekcia a rúško), pričom zamestnanci odd. kultúry predávali bankovky.

Najväčší záujem bol o 10,- EUR set, teda špeciálne autorské vydanie bankovky s reliéfom podpisu autora výtvarného návrhu Jozefa Česlu z Kežmarku, ktoré bolo vložené do papierového obalu so stručným textom o Sládkovičovi, ktorého autorom je historik múzea M. Lukáč, ktorý tiež spolupracoval pri príprave podkladov bankovky (fotografia múzea). V predaji ostalo takmer 170 kusov, pričom ďalšie veľmi žiadané boli bankovky s prítlačou anniversary (tzv. výročné), ktoré sa odlišovali od štandardných špeciálnou slepotlačou viditeľnou oproti svetlu či pod UV žiarením a s voľným okom viditeľnými 5 hviezdičkami. Tie boli v predaji v počte takmer 1000 kusov. Zamestnanci mesta návštevníkom ponúkli možnosť vybrať si ročníky (1940 – 2020). Do konca predajnej doby (do 16.00 hodiny) sa vypredal takmer celý náklad, ktorý bol k dispozícii, pričom na dopredaj ostalo približne 250 kusov.

Vytlačenie a dodanie bankovky pre mesto Krupina zabezpečila firma Nunofia, s.r.o. Banská Bystrica. Vzhľadom k tomu, že sa bankovky v priebehu troch dní vypredali, mesto Krupina plánuje vydať dotlač s cieľom pripraviť pre záujemcov dlhodobo dostupný a krásny suvenír reprezentujúci Andreja Braxatorisa Sládkoviča – osobnosť mesta Krupina, regiónu Hont i celého Slovenska.


Dr. M. Lukáč
historik múzea

Priložené fotografie

HORE