E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Ukončená 2. etapa rekonštrukcie exteriéru Husitskej bašty

Ukončená 2. etapa rekonštrukcie exteriéru Husitskej bašty

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Krupina v roku 2016 znovu požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o dotáciu na projekt Husitská bašta – sanácia muriva 2. etapa, teda na dokončenie opravy koruny muriva, plášťa bašty a na zabezpečenie lešenia. Už v predchádzajúcich rokoch ministerstvo prispelo na pamiatkový a umelecko-historický výskum (M. Šimkovic a M. Lukáč, 2012) i projektovú dokumentáciu (Ing.arch. Peter Nižňanský z Banskej Štiavnice, 2014), ďalej sanáciu strešného krovu – preparáciu poškodených častí a výmenu šindľovej krytiny (2015) a na začiatok opravy opláštenia a časti koruny bašty (2016).

MK SR v tomto roku pridelilo dotáciu vo výške 4 000,- EUR, ktorá by mala spolu s financiami farnosti vo výške najmenej 4 040,- EUR pokryť náklady na dokončenie opravy plášťa (vonkajšieho muriva) a koruny bašty. Po dokončení tejto fázy môžeme konštatovať, že bašta je z hľadiska stability vonkajších murív a zaklenutia veľkých okien stabilizovaná. Najstaršia fortifikačná mestská stavba v Krupine a širokom okolí je uchránená pre budúce generácie.

V najbližšej budúcnosti by bolo potrebné začať s opravou interiéru bašty a hlavne archeologickým výskumom na ňu nadväzujúceho podzemia stredovekej karnerovej kaplnky. Na príprave projektu sa podieľali správca Farnosti Krupina Mgr. Emil Gallo, MIC, od minulého roka aj nový správca farnosti Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD. Od začiatku aj Mgr. Anna Surovcová a ako odborný garant kronikár mesta.

Z minulého roka ostalo zapožičané časť lešenia od občianskeho združenie Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom z blízkeho Bzovíka a v predošlých rokoch (počas 2 etáp) lešenie tiež poskytla firma OP-TIM, s.r.o. Krupina, za čo im, ako aj všetkým, ktorí sprístupnili objekt bašty a akýmkoľvek spôsobom pomohli, patrí poďakovanie.

M. Lukáč, kronikár mesta

HORE