Spomienka a odhalenie novej pamätnej tabule

  • 09.3.2020
  • 984x
  •   

Dňa 3. marca v deň 75. výročia oslobodenia mesta Krupina, sa uskutočnil spomienkový a pietny akt spojený s odhaleným novej pamätnej tabule rumunskej armáde na budove MsÚ. V tento deň sa zástupcovia mesta Krupina, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Rumunskej republiky na Slovensku pani Doamna Steluta Arhire, ďalej pridelenec obrany Ruskej federácie v SR Jurij Penkov, zástupca pridelenca obrany Alexej Klimov, prednosta Okresného úradu vo Zvolene Ing. Samir Moumani, prednosta Okresného úradu v Krupine Ing. Peter Filuš, predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krupine JUDr. Ján Mojžiš a pplk. v zálohe a zástupca vojnových veteránov Ing. Branislav Krajč, ale aj obyvatelia Krupiny, riaditelia, žiaci a študenti krupinských škôl vo vytrvalom daždi poklonili obetiam 57 padlých hrdinov z radov príslušníkov rumunskej kráľovskej armády.

Primátor mesta spolu s pani veľvyslankyňou slávnostne odhalili pamätnú tabuľu. Vo svojom príhovore veľvyslankyňa Arhire poďakovala predstaviteľom mesta a obyvateľom Krupiny, že uchovávajú spomienku na padlých hrdinov aj v podobe pamätníkov a pietnych symbolov. Na počesť všetkých hrdinov zazneli hymny Rumunskej republiky, Ruskej federácie i Slovenskej republiky a aj na budove mestského úradu zaviali vlajky troch štátov – Slovenska, Rumunska a Ruska. Venconosiči zároveň uložili k pamätníkom vence od vencovenovateľov, ktorí sa poklonili pri pamätných tabuliach (i pri novej) a pri pamätníku Červenej armády. Práve pod jej velením rumunskí dôstojníci a vojaci bojovali na Slovensku a v dňoch 3. – 5. marca 1945 57 z nich padli v boji o slobodu obyvateľov mesta Krupina.

V tom čase boli pochovaní na starom cintoríne, na ktorom vznikol ešte v prvých mesiacoch po oslobodení kamenný kríž od miestneho kamenárskeho majstra Jána Lendvorského, a to s menami všetkých padlých rumunských vojakov i dôstojníkov. Spolu s pamätníkom v Lučenci patrí medzi prvé pamätníky a vojnové hroby inštalované na počesť padlých rumunských vojakov na území bývalého Československa. Neskôr boli takmer všetci rumunskí (rovnako ako sovietski vojaci) exhumovaní a premiestnení na vojenský cintorín do Zvolena. Kríž ostal, zem vydala mŕtvych hrdinov... Pri tomto pamätníku umiestnenom na starom cintoríne sa boli okrem oficiálneho programu pokloniť pani veľvyslankyňa Arhire spolu so zástupcami ruskej ambasády, štátnej správy a SZPB.

Vďaka rozhodnutiu poslancov MsZ a primátora mesta je od roku 2020 na budove MsÚ nad 2 pamätnými tabuľami vzťahujúcimi sa na obdobie II. svetovej vojny aj nová pamätná tabuľa s týmto nápisom:

PAMIATKE 57 PADLÝCH HRDINOV
RUMUNSKEJ ARMÁDY
SPOLUOSLOBODITEĽOV MESTA
3. – 5. marca 1945

VENUJE MESTO KRUPINA 3. III. 2020

Text pamätnej tabule navrhol historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine a z čiernej žuly so zlatým písmom ju vyhotovil miestny kamenársky majster Karol Roganský.

PhDr. Miroslav Lukáč
historik múzea

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 20.9.2021, 11:35