E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Slávnostné otvorenie kinosály Kina Kultúra Krupina

kino_kultura_big

V Krupine sa premietali na plátno hrané, ešte neozvučené filmy už počas existencie I. Československej republiky. Prvé premietania sa konali na Svätotrojičnom námestí, neskôr vo dvorane Mestského hotela a napokon v Katolíckom kultúrnom dome. V archívnych záznamoch je krupinské kino pomenované ako Kino ELITE (rok 1932) a neskôr ako Kino KULTÚRA (rok 1939). Krupinské kino bolo v okrese jediné až do roku 1943, kedy získalo kinolicenciu Kino Lipa v Dolných Teranoch.

V štyridsiatych rokoch bola v priestoroch Katolíckeho kultúrneho domu reštaurácia a vedľa vo dvore kolkáreň – priestor otvorený do miestneho parku. Po roku 1948 boli budovy Katolíckeho kultúrneho domu zoštátnené a spoločenská sála kultúrneho domu bola v sedemdesiatych rokoch 20. storočia premenená na kino s terasovite usporiadanými sklápacími sedačkami. Kapacita kinosály bola 224 miest v 16 radoch a balkón bol prestavaný na miestnosť pre premietacie stroje.

Zhruba v tom istom období bol v priestore historických hradieb vybudovaný amfiteáter, ktorý patrí aj dnes medzi najkrajšie na Slovensku. Od roku 2013 nesie meno nášho rodáka, vynikajúceho herca Viliama Polónyiho. Od decembra 2014 premieta Kino Kultúra i Amfiteáter V. Polónyiho filmy v digitálnej kvalite a spĺňa všetky štandardy DCI kina vďaka podpore z Audiovizuálneho fondu. Za tri roky navštívilo kino a amfiteáter 21 623 divákov, ktorí si vybrali z ponuky takmer 800 predstavení.

Spôsob života ľudí v regióne vytvára nenahraditeľné kultúrne dedičstvo, ktoré sa prenáša z generácie na generáciu. Spoločnosť sa v každom období mení, prináša nové skutočnosti, nové výzvy a jednou z nich bola aj rekonštrukcia sály kina s dlhoročnou tradíciou. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie komfortného prostredia pre návštevníkov a v neposlednom rade aj zvýšenie konkurencieschopnosti krupinského kina. Samotnej rekonštrukcii kinosály predchádzala v roku 2017 kompletná oprava strechy na budove kina tak, aby nedochádzalo k zatekaniu a poškodzovaniu interiéru.

Na jar tohto roku podalo Mesto Krupina žiadosť na Audiovizuálny fond s cieľom získať finančné prostriedky na výmenu pôvodných sedačiek a s tým súvisiace stavebné úpravy. Začiatkom mája primátor mesta Krupina – Ing. Radoslav Vazan spolu s vedúcim oddelenia kultúry – Jánom Alakšom predstavili projekt pred hodnotiacou komisiou Audiovizuálneho fondu. Koncom mesiaca bolo Mestu Krupina doručené rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 26.000,00 EUR na realizáciu projektu Modernizácia kinosály – Kino Kultúra Krupina.

Počas letných mesiacov, kedy si obyvatelia mesta a širokého okolia mohli vychutnávať nové filmové tituly priamo pod hviezdnym nebom na Amfiteátri V. Polónyiho, bol v kine čulý stavebný ruch. Jeho výsledkom je kompletne vynovená kinosála s novými, pohodlnými sedačkami, ktoré veríme, prilákajú aj tých návštevníkov, ktorí doteraz uprednostňovali iné kiná. Dvere kina sa pre verejnosť opäť otvorili 5. októbra 2018 uvedením skvelej komédie Po čom muži túžia po krátkom tanečno – speváckom vystúpení FS Hont. Na slávnostnom otvorení sa okrem iných zúčastnil aj konateľ spoločnosti HOKO – VH z Vlčnova, ktorá zabezpečovala dodávku a montáž 182 ks kinosedačiek, ktoré spĺňajú všetky požiadavky moderného kina.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii tohto diela. Stavebnú časť zabezpečovala spoločnosť Stavebniny Dado v rozsahu úpravy stupňovania pre montáž sedadiel, výmeny podlahovej krytiny, osadenie nových vstupných dverí do kinosály, vybudovanie nového okienka pre zvukára, led osvetlenia podstupníc a úpravy javiska vrátane schodíkov. Nové madlá ku schodíkom na javisko a kryty prieduchov pod javiskom zabezpečila spoločnosť GRD, s.r.o., celý priestor vymaľovala ďalšia miestna firma - Ľubomír Korbeľa KORMAL. V blízkej dobe bude do kinosály nainštalovaný aj kamerový systém ako prevencia prejavov vandalizmu.

Výsledný efekt práce všetkých dodávateľov poteší nejedného návštevníka a preto vás srdečne pozývame na filmové či divadelné predstavenia, ktoré pre vás každý mesiac pripravujeme. V mesiaci november je okrem pravidelného premietania filmových titulov pripravený aj program „Pálenica Borisa Filana“, ktorý sa uskutoční 16. novembra o 19.00 hodine.

Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok!

Priložené fotografie

HORE