E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Revitalizácia detského ihriska na Špitzerovej ulici

ihrisko_spitzer

Vďaka projektom podporeným zo štátneho rozpočtu prešlo zmenou verejné priestranstvo na Špitzerovej ulici. S cieľom zlepšovania podmienok pre aktívne trávenie voľného času pre deti podalo Mesto Krupina žiadosť o finančné prostriedky v rámci výzvy Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport - Výzva na podporu športu 2019. Schválený projektový zámer riešil revitalizáciu detského ihriska pri bytovom komplexe, na ktorý sme získali finančné prostriedky vo výške 8.000 €. Na existujúcom ihrisku pribudli nové, bezpečné hracie prvky, ktoré budú rozvíjať pohybové aktivity, zručnosti a predstavivosť našich najmenších. Zároveň tak bude vytvorený vhodný priestor spoločenského kontaktu a oddychu pre deti ale aj ich rodičov.

Zrealizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky. Ďakujeme!!!


HORE