E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Rekonštrukcia fontány v Parku Andreja Sládkoviča

P1100192

Park Andreja Sládkoviča bol založený za hradbami mesta v roku 1938 ako park Andreja Hlinku. Svoj súčasný názov získal až v roku 1957. K prírodným hodnotám parku patria stromy, sadené od jeho založenia. Dominujú najmä lipa malolistá, lipa striebristá, ale nachádzajú sa tu aj platany javorolisté, lipa americká či jaseň štíhly. Je situovaný v historickom centre mesta Krupina, v bezprostrednej blízkosti Rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie z 13. storočia, nachádzajú sa tu zvyšky pôvodných mestských hradieb zo 16. storočia, ktoré boli súčasťou protitureckého opevnenia. K umelecko-historickým hodnotám parku možno zaradiť výnimočné diela – sochu A. Sládkoviča a pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny. Dolnej časti parku v minulosti dominovala fontána, ktorá bola do 40-tych rokov 20. storočia jedinou architektúrou v parku.

Obyvatelia mesta tu nachádzali osvieženie počas letných dní, obľubovali ju rodiny s deťmi a pokoj tu našli aj pacienti z priľahlej nemocnice. Postupom času fontána spustla, travertínové kamene boli z jej stredu odstránené a zostalo len torzo, ktoré už len pripomínalo niekdajšiu pýchu parku. Zámerom opätovného sprevádzkovania tejto historickej fontány sme sa zaoberali dlhšiu dobu – hľadali sme vhodné riešenia a najmä finančné prostriedky, ktoré si vyžadovala jej komplexná rekonštrukcia. Po spracovaní návrhov a ich odsúhlasení Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici sme využili možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z externých zdrojov.

Prvú žiadosť sme podali na Nadáciu COOP JEDNOTA, ktorá postúpila do verejného hlasovania s ďalšími žiadosťami. Nakupujúci v obchodnej siete COOP Jednota si svojim hlasovaním vybrali práve náš projekt rekonštrukcie fontány, na základe čoho sme z Nadácie COOP Jednota získali na realizáciu projektu 6.000,00 EUR. Druhú žiadosť sme poslali na Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý v súlade so svojim Všeobecno - záväzným nariadením podporuje projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Aj v tomto prípade sme boli úspešným žiadateľom s podporou vo výške 7.000,00 EUR z celkového rozpočtu 30.000,00 EUR. Po schválení spolufinancovania na Mestskom zastupiteľstve, sme mohli pristúpiť k samotným prácam, ktoré prebiehali počas celého leta a realizovala ich banskoštiavnická spoločnosť Obnova, s.r.o. zaoberajúca sa práve obnovou kultúrnych pamiatok.

Cieľovým stavom je Park Andreja Sládkoviča ako oáza pokoja a oddychu s historickou fontánou, ktorá je takmer po polstoročí opäť v prevádzke. Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť atraktívnejšie podmienky pre oddych miestnych obyvateľov ako aj návštevníkov mesta a to najmä v lete počas horúcich dní.

Priložené fotografie

HORE