E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Poslanci BBSK podporili okres Krupina aj v roku 2020

bbsk

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2020. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 869€ a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č. 25/2014.

Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môžu športové kluby- TJ ŠK Krupina, MFK Strojár Krupina, OZ Atletický klub Krupina pôsobiace v meste, realizovať nákup športového vybavenia v hodnote od 900€ do 1100 € pre svojich členov.

Vzhľadom na situáciu, ktorú zapríčinila celosvetová pandémia boli pozastavené dotácie pridelené na kultúrne a hromadné podujatia. Preto mnohé podporené projekty neboli zrealizované. Veríme, že budúci rok sa situácia zlepší a budeme sa môcť stretnúť pri rôznych príjemných kultúrnych a spoločenských podujatiach.

V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Mgr. Marošovi Skopalovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.

HORE